Försäkrade fordon med Renteo

Med Renteo kan du vara säker på att alla uthyrningar på vår plattform har en egen försäkring för uthyrning av hästbilar.

Viktig information om vår försäkring:

På Renteo ser vi till att alla hästlastbilar är försäkrade för uthyrning.

Om du har några frågor om våra försäkringar är du välkommen att kontakta oss via chatt, telefon eller e-post.

Hästlastbilsförsäkring:

  • Vår försäkring täcker yttre skador på fordonet, oavsett fel. Försäkringen gäller även i andra länder.
  • Observera att vår policy inte täcker skador som hästen/hästarna ådragit sig under transport eller skador orsakade av hästen/hästarna på lastbilens inre. Vi rekommenderar starkt att du tecknar en ansvarsförsäkring för transport.

Skåpbilsförsäkring:

Släpvagnar är inte försäkrade. I likhet med bilar kräver släpvagnar inget registreringsbevis och omfattas av dragfordonets försäkring så länge de inte överstiger den tillåtna vikten. Om du hyr en skåpbil måste du ordna din egen försäkring och visa upp den för din uthyrningsagent.

Försäkring hästtransport:

Även hästtransporterna är försäkrade som hästlastbilarna. Hästtransporterna är trafikförsäkrade tillsammans med din bil, samt för vagnskada.

Deposition:

En deposition kan krävas före varje uthyrning. Depositionen används för att skydda ombudet vid skada på fordonet. Depositionsbeloppet anges kontraktet.

Om skada upptäcks när fordonet återlämnas, kan depositionen helt eller delvis behållas för att täcka kostnaderna. Ombudet kan välja att rapportera händelsen till sitt försäkringsbolag eller inte, och debitera dig för reparationen eller försäkringssjälvrisken.

Med skadekostnadsreducering sänker du självrisken till summorna i parantes.

Självrisken för hästtransport är  -SEK 5 000 (SEK 3 000)

För hästlastbil är självrisken Vagnskada SEK 15 000 (SEK 10 500); Trafiksjälvrisk SEK 7 600 (SEK 5 250); Stöld SEK 2 700 (SEK 1 800); Brandskada SEK 2 700 (SEK 1 800); Glasskada 35% av faktisk kostnad, lägst SEK 1 000; Bärgning ochräddning (om skadan ej täcks av annat försäkringsmoment) SEK 2 250 (SEK 1 500)

Utländsk försäkring:

Om du reser utomlands, se till att du har alla nödvändiga dokument för din hästs resa och vad som krävs för lastbilen (DDPP). Du kan sedan skicka en förfrågan till Renteo med följande information:

  • Den önskade lastbilen för uthyrning och din destination (eller korsade länder)
  • Utrustning som krävs för resan inne i lastbilen
  • Dokument som behövs för hästtransport

Renteo kan sedan kontrollera med lämplig uthyrningsagent för att bekräfta om lastbilen är försäkrad i motsvarande länder och om den har nödvändig utrustning.

Vid olycka:

  • Vänligen kontakta lämpliga myndigheter och ditt ombud.
  • Om ditt ombud har erbjudit sig för att hjälpa dig, vänligen ring dem. Ring annars vägassistans.
  • Om en olycka inträffar med en tredje part är det obligatoriskt att fylla i en skadeanmälan som undertecknats av båda parter och behålla en kopia som du kommer att tillhandahålla ditt ombud vid återlämnande av fordonet.

Ha en säker resa med Renteo !

Från
{devise_sigle}
Utforska konto 0 Varukorg Språk